วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้าน ฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจัตุรัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซม ประูม้วนอาคารศูนย์กีฬาเยาวชนฯ(3 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จัดชุดใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 83-0560 ชย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมอเตอร์ไซด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่ม สำนักงานประจำเดือน พ.ย2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อติดตั้งกับเสาไฮแมท บริเวณตลาดสดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมฯ เพื่อใช้ประกอบการปฎิบัติราชการ( กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง