เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

 


เรื่อง งานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ.2567


วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567
นำโดย นายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบล พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ โดยมี นายเดช เสนาะคำ นายอำเภอ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ.2567 ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียน
- การจับสลากมอบรางวัลแก่เด็กและผู้ปกครอง
-การออกร้านซุ้มอาหาร โรงทาน แจกอาหารแก่นักเรียน และผู้ปกครองที่มาร่วมงาน
- การมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน จำนวน 40 ทุน โดยสมาชิกกาชาดและพ่อค้าคหบดีในพื้นที่
- การมอบเกียรติบัตรให้กับโรงทานที่มาแจกเด็กในงาน
-การจัดสวนสนุกกลางแจ้งบริการแก่เด็ก
ณ อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตําบลจัตุรัส
2024-03-22
2024-02-22
2024-02-12
2024-01-13
2024-01-01
2023-12-05
2023-11-27
2023-11-12
2023-11-11
2023-11-10