เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศงานสงกรานต์เมืองสี่มุม [ 14 เม.ย. 2566 ]21
2 ประชาสัมพันธ์ สิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ [ 3 เม.ย. 2566 ]9
3 ประกาศจากเทศบาลตำบลจัตุรัส รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลจัตุรัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]44
4 ประกาศจากเทศบาลตำบลจัตุรัส📣📣 ด้วย เทศบาลตำบลจัตุรัส มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลจัตุรัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ม.ค. 2566 ]26
5 ขอความร่วมมือหน่วยงานเอกชนจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานให้กับคนพิการ [ 2 พ.ย. 2565 ]3
6 ประกาศเทศบาลตำบลจัตุรัส เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์และหลักเกณฑ์การสอบปฏิบัติเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 18 ม.ค. 2565 ]22
7 ประกาศเทศบาลตำบลจัตุรัส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 7 ม.ค. 2565 ]24
8 การชำระป้ายภาษี ปี ๒๕๖๕ [ 29 ต.ค. 2564 ]20
9 ประกาศหลักเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์การสอบเป็นพนักงานจ้างของ ทต.จัตุรัส [ 18 ม.ค. 2564 ]17
10 ประกาศเทศบาลต่าบลจัตรัส เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 9 ธ.ค. 2563 ]19
11 ประกาศเทศบาลตำบลจัตุรัส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่าการตัดลือกบุคคลข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 14 ก.ย. 2563 ]22
12 ประกาศเทศบาลตำบลจัตุรัส เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป [ 1 ก.ย. 2563 ]18
13 ประกาศเทศบาลตำบลจัตุรัส เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ [ 1 ก.ย. 2563 ]21
14 ประกาศเทศบาลตำบลจัตุจัส เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จ.ชัยภูมิ [ 1 ก.ย. 2563 ]25