เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

 


เรื่อง ลงพื้นที่ให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ของกรมปกครอง ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา หรือผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก


วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 10.30 น. นายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส ได้มอบหมายให้งานทะเบียนและบัตร สำนักปลัดเทศบาลตำบลจัตุรัส และกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลจัตุรัส ร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่ให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ของกรมปกครอง ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา หรือผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ที่มีความจำเป็นต้องใช้ บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ เป็นกรณีเร่งด่วน กรมการปกครองได้มีมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับบุคคลดังกล่าว รายนางคำผอง สิทธิไทย โดยจัดหน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ไปบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ถึงที่พักอาศัย โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ ตามที่ได้แจ้งความจำนงค์ไว้ โดยญาติของผู้ที่จะขอรับบริการสามารถติดต่อได้ทุกวันในเวลาราชการ ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

- ต่างจังหวัดสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่อำเภอ เทศบาล หรือเมืองพัทยา เพื่อประสานงานกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัด ให้จัดชุดบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ไปดำเนินการจัดทำบัตรให้ถึงที่

- กรุงเทพฯ สามารถติดต่อที่สำนักทะเบียนเขต หรือส่วนบัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง ซึ่งจะมีรถโมบายล์ทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ออกไปให้บริการนอกสถานที่ในทันทีได้เช่นกัน สามารถติดต่อผ่านโทรศัพท์ หมายเลข 0 2791 7610 และ 0 2791 7619

- หรือติดต่อผ่านทาง Call Center 1548

2024-04-14
2024-03-22
2024-02-22
2024-02-12
2024-01-13
2024-01-01
2023-12-05
2023-11-27
2023-11-12
2023-11-11