เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

 


เรื่อง ดำเนินงาน MOI Waster Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1 ธนาคารขยะ ณ ธนาคารขยะบ้านกอก หมู่ที่ 2


วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2567
นำโดย นายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลจัตุรัส ข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลจัตุรัส ได้ดำเนินงาน MOI Waster Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1 ธนาคารขยะ ณ ธนาคารขยะบ้านกอก หมู่ที่ 2 เพื่อนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายใต้ หลักการ 3R คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ และรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจและจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะที่ ต้นทางและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิล เพื่อให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชน รวมถึงสามารถขยายผลไปสู่หมู่บ้านอื่นๆในเขตเทศบาลตำบลจัตุรัสได้ โดยจัดกิจกรรมการสาธิตการซื้อขายขยะรีไซเคิลของธนาคารขยะ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานต่อไป
2024-04-14
2024-03-22
2024-02-22
2024-02-12
2024-01-13
2024-01-01
2023-12-05
2023-11-27
2023-11-12
2023-11-11