เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

กองช่าง


นายพยุงศักดิ์  อธินันท์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายประเสริฐ  วงษ์ดี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายเชาวลิต ชำนาญศรี
นายวีรวัฒน์ สิทธเวช
- ว่าง -
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายเสน่ห์ สว่างภพ
- ว่าง -
ช่างปูน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ