เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 3 ต.ค. 2565 ]36
2 แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 3 ต.ค. 2565 ]32
3 แสดงข้อกำหนดจริยธรรม (ถ้ามี) เพื่อกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฎิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน [ 3 ต.ค. 2565 ]32
4 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัยให้งานได้ผลคนเป็นสุข ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน [ 24 เม.ย. 2562 ]39