เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ [ 28 เม.ย. 2566 ]28
2 การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ [ 23 ก.พ. 2566 ]28
3 การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ [ 18 ต.ค. 2565 ]28
4 การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ [ 14 ก.ย. 2565 ]40
5 การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ [ 29 ส.ค. 2565 ]29
6 การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ [ 22 ส.ค. 2565 ]27
7 การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ [ 6 ก.ค. 2565 ]33
8 การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ [ 26 เม.ย. 2565 ]30
9 การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ [ 4 ก.พ. 2565 ]29
10 ประกาศสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตรัส สมัยสมัญ ประจำปี พศ. ๒๕๖๔ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ [ 24 ธ.ค. 2564 ]48
11 ประกาศอำเภอจัตุรัส เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส วิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ [ 9 ก.ย. 2564 ]60
12 ประกาศสภาเทศบาลตำบลจัตุรัสเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 13 ส.ค. 2564 ]66
13 ประกาศอำเภอจัตุรัสเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส วิสามัญ สมัยที่ ๑ ๒๕๖๔ [ 21 ก.ค. 2564 ]51
14 ประกาศสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตรัส สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ [ 21 พ.ค. 2564 ]47
15 ประกาศสภาเทศบาลตำบลจัตรัส เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตรัส สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ [ 7 พ.ค. 2564 ]45
16 ประกาศสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 7 พ.ค. 2564 ]60