เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตรัส สมัยสมัญ ประจำปี พศ. ๒๕๖๔ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ [ 24 ธ.ค. 2564 ]17
2 ประกาศอำเภอจัตุรัส เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส วิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ [ 9 ก.ย. 2564 ]26
3 ประกาศสภาเทศบาลตำบลจัตุรัสเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 13 ส.ค. 2564 ]35
4 ประกาศอำเภอจัตุรัสเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส วิสามัญ สมัยที่ ๑ ๒๕๖๔ [ 21 ก.ค. 2564 ]14
5 ประกาศสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตรัส สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ [ 21 พ.ค. 2564 ]13
6 ประกาศสภาเทศบาลตำบลจัตรัส เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตรัส สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ [ 7 พ.ค. 2564 ]12
7 ประกาศสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 7 พ.ค. 2564 ]30