เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบสภาเทศบาลตำบลจัตุรัสว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 29 ส.ค. 2566 ]28
2 ประกาศ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส สมัยสามัญที่ 3 ครั้ง 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]29
3 ประกาศ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส สมัยสามัญที่ 3 ครั้ง 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]29
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส สมัยสามัญ ที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 15 พ.ค. 2566 ]41
5 ประกาศ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส สมัยสามัญที่ 2 ครั้ง 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]26
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส สมัยสามัญ ที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 2 มี.ค. 2566 ]40
7 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที 1 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 22 พ.ย. 2565 ]66
8 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส สมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เาลา ๑0.0๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธิกร (ชั่น ๓) สำนักงานเทศบาลตำบลจัตุรัส [ 19 ก.ย. 2565 ]60
9 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ ๓ ครั้ง ที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 9 ก.ย. 2565 ]33
10 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.0๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธิกร (ชั้น ๓) สำนักงานเทสบาลตำบลจัตุรัส [ 30 ส.ค. 2565 ]71
11 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอัตุรัส สมัยสามัญที่ ๓ ารั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธิกร (ชั้น ๓) สำนักงานเทศบาลตำบลจัตุรัส [ 11 ส.ค. 2565 ]64
12 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2565 [ 7 พ.ค. 2565 ]64
13 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]50
14 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]67
15 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]50
16 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]50
17 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]51
18 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2564 [ 24 ส.ค. 2564 ]55
19 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]50
20 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2564 [ 27 พ.ค. 2564 ]69
 
หน้า 1|2