เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗) [ 3 เม.ย. 2567 ]22
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน [ 30 มี.ค. 2566 ]62
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]66
4 รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔) [ 8 เม.ย. 2564 ]61