เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 3 ต.ค. 2565 ]57
2 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 3 ต.ค. 2565 ]51
3 การประเมินผลการปฎิบัติราชการ [ 3 ต.ค. 2565 ]52
4 การพัฒนาบุคลากร [ 3 ต.ค. 2565 ]49
5 ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ ๖) และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ ๕) [ 9 ก.พ. 2559 ]57