เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสถิติ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2566) [ 26 ต.ค. 2566 ]11
2 สถิติผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลจัตุรัส ประจำปี 2566 (ไตรมาส 1-2) [ 3 เม.ย. 2566 ]56
3 สถิติแสดงจำนวนผู้มาใช้บริการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน เทศบาลตำบลจัตุรัส ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ [ 14 ม.ค. 2563 ]78