เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 21 มี.ค. 2567 ]29
2 แผนดำเนินงาน ปี 2566 [ 18 ต.ค. 2565 ]79
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์เด็กฯ [ 19 ต.ค. 2564 ]74
4 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 กองการศึกษา [ 18 ต.ค. 2564 ]61
5 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 กองช่าง [ 18 ต.ค. 2564 ]61
6 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 กองยุทธศาสตร์ [ 18 ต.ค. 2564 ]61
7 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 กองสวัสดิการสังคม [ 18 ต.ค. 2564 ]70
8 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 กองสาธารณสุข [ 18 ต.ค. 2564 ]63
9 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักปลัด [ 18 ต.ค. 2564 ]64
10 แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 [ 30 เม.ย. 2564 ]69