เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ