เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


รายงานการประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เรื่อง ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เรื่อง ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565)
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ