เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)

    รายละเอียดข่าว

แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)

    เอกสารประกอบ

แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ