เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลจัตุรัสประจำปี 2565 [ 9 มี.ค. 2565 ]59
2 ขออนุมัติแต่งตั้งและมอบหมายคณะทำงานในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 11 ม.ค. 2565 ]59