เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.chatturat.go.th

 
 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลจัตุรัส เรื่อง เผยแพร่แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 22 เม.ย. 2567 ]8
2 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 [ 15 พ.ย. 2565 ]58
3 แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต พ.ศ. 2567 [ 15 พ.ย. 2565 ]60
4 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2568 [ 15 พ.ย. 2565 ]51
5 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2569 [ 15 พ.ย. 2565 ]48
6 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2570 [ 15 พ.ย. 2565 ]49
7 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) [ 15 ส.ค. 2565 ]45
8 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลจัตุรัส (พ.ศ.2566-2570) [ 15 ส.ค. 2565 ]7
9 แผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) [ 18 เม.ย. 2565 ]58
10 แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) [ 24 พ.ค. 2564 ]55